image
รวมประกาศ ขาย/เช่า คอนโด ลากูน่า บีช รีสอร์ท 2
รวมประกาศ ขาย/เช่า คอนโด ลากูน่า บีช รีสอร์ท 2 มีให้เลือกหลายห้อง รายละเอียดครบ ค้นหาง่าย อัพเดททุกวัน

คอนโด ลากูน่า บีช รีสอร์ท 2

image
เช่า
Duplex
฿13,000
pin พัทยา บางแสน ชลบุรี สัตหีบ
view 16
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
ขาย
฿3,500,000
฿2,500,000
pin พัทยา บางแสน ชลบุรี สัตหีบ
view 16
area พื้นที่ : 74.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 1-4
floor 1
image
ขาย
฿1,702,000
area พื้นที่ : 37.10 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
ขาย
฿1,702,000
area พื้นที่ : 37.10 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
ขาย
฿1,698,000
area พื้นที่ : 37.01 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
ขาย
฿2,560,000
area พื้นที่ : 58.32 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
ขาย
฿2,560,000
area พื้นที่ : 58.32 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
ขาย
฿1,801,000
area พื้นที่ : 39.24 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
ขาย
฿1,700,000
area พื้นที่ : 37.04 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
ขาย
฿1,689,000
area พื้นที่ : 36.81 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
ขาย
฿1,722,000
area พื้นที่ : 39.24 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
ขาย
฿1,630,000
area พื้นที่ : 37.13 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1
image
ขาย
฿2,002,000
area พื้นที่ : 45.61 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1
image
ขาย
image
ขาย
image
ขาย
฿1,774,000
area พื้นที่ : 38.66 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
ขาย
฿2,824,000
area พื้นที่ : 64.33 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
ขาย
฿1,621,000
area พื้นที่ : 35.33 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
ขาย
฿2,824,000
area พื้นที่ : 64.33 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
ขาย
image
ขาย
image
ขาย
฿2,824,000
area พื้นที่ : 64.33 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1
รวมประกาศ ขาย/เช่า คอนโด ลากูน่า บีช รีสอร์ท 2 มีให้เลือกหลายห้อง รายละเอียดครบ ค้นหาง่าย อัพเดททุกวัน