image
ขาย
฿300,000,000
area พื้นที่ : 3 งาน 77 ตร.ว.
room มากกว่า 10
floor 8
image
ขาย
฿90,000,000
area พื้นที่ : 3 ไร่
room มากกว่า 10
floor 1
image
ขาย
฿120,000,000
area พื้นที่ : 1 ไร่ 3 งาน 81 ตร.ว.
room มากกว่า 10
floor 5
image
ขาย
฿150,000,000
area พื้นที่ : 1 ไร่
room มากกว่า 10
floor 6
image
ขาย
฿400,000,000
area พื้นที่ : 2 ไร่ 2 งาน
room มากกว่า 10
floor 2
image
เช่า
฿1,000,000
area พื้นที่ : 1 ไร่ 90 ตร.ว.
room มากกว่า 10
floor 6
image
เช่า
฿800,000
area พื้นที่ : 3 ไร่
room มากกว่า 10
floor 4
image
เช่า
฿60,000
area พื้นที่ : 40 ตร.ว.
room มากกว่า 10
floor 4
image
ขาย
฿300,000,000
area พื้นที่ : 1 ไร่ 90 ตร.ว.
room มากกว่า 10
floor 6
image
ขาย
฿78,000,000
฿65,000,000
area พื้นที่ : 33 ตร.ว.
room มากกว่า 10
floor 1-4
image
ขาย
฿25,000,000
area พื้นที่ : 1 ไร่
room มากกว่า 10
floor 2
image
ขาย
฿38,000,000
area พื้นที่ : 3 งาน 60 ตร.ว.
room มากกว่า 10
floor 2
image
ขาย
฿800,000,000
area พื้นที่ : 6 ไร่ 2 งาน 38 ตร.ว.
room มากกว่า 10
floor 3
image
ขาย
฿65,000,000
area พื้นที่ : 1 ไร่ 2 ตร.ว.
room มากกว่า 10
floor 4
image
ขาย
฿650,000,000
area พื้นที่ : 2 ไร่ 2 งาน 8 ตร.ว.
room มากกว่า 10
floor 11
image
เช่า
฿3,860,000
area พื้นที่ : 5 ไร่
room มากกว่า 10
floor 8
image
ขาย
฿40,000,000
pin พัทยา บางแสน ชลบุรี สัตหีบ
view 13
area พื้นที่ : 6 ไร่ 7 ตร.ว.
room 6
floor 1-4
image
ขาย
฿1,700,000,000
pin พัทยา บางแสน ชลบุรี สัตหีบ
view 31
area พื้นที่ : 11 ไร่ 1 งาน 57 ตร.ว.
room มากกว่า 10
floor 11-20
image
ขาย
฿650,000,000
pin พัทยา บางแสน ชลบุรี สัตหีบ
view 16
area พื้นที่ : 2 ไร่ 67 ตร.ว.
room มากกว่า 10
floor 11-20
image
ขาย
฿65,000,000
area พื้นที่ : 1 งาน 32 ตร.ว.
room มากกว่า 10
floor 4
image
ขาย
฿65,000,000
area พื้นที่ : 1 ไร่ 3 ตร.ว.
room มากกว่า 10
floor 1
image
ขาย
image
ขาย
฿1,500,000,000
area พื้นที่ : 7 ไร่ 1 งาน 49 ตร.ว.
room มากกว่า 10
floor 5-10
image
ขาย
฿650,000,000
area พื้นที่ : 1 ไร่ 3 งาน 27 ตร.ว.
room มากกว่า 10
floor 11-20
image
ขาย
฿45,000,000
area พื้นที่ : 40 ตร.ว.
room มากกว่า 10
floor 5
image
ขาย
฿450,000,000
area พื้นที่ : 7 ไร่ 3 งาน 88 ตร.ว.
room มากกว่า 10
floor 4
image
ขาย
฿13,900,000
area พื้นที่ : 34 ตร.ว.
room 4
floor 4
image
ขาย
image
ขาย
฿150,000,000
area พื้นที่ :
image
ขาย
฿140,000,000
area พื้นที่ : 3 ไร่ 60 ตร.ว.
<