ข้อตกลงและเงื่อนไข

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

     เมื่อคุณใช้บริการของ www.century21designcorner.com คุณไว้วางใจให้เรารักษาข้อมูลของคุณ นโยบายส่วนบุคคลนี้มีไว้เพื่อช่วยให้คุณได้ทราบประเภทข้อมูลที่เรารวบรวม รวมถึงสิ่งที่เราจัดการกับข้อมูลนั้น นี่เป็นเรื่องสำคัญ เราหวังว่าคุณจะใช้เวลาอ่านอย่างตั้งใจ และโปรดทราบว่าตัวควบคุมเพื่อจัดการข้อมูลและปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณอยู่ที่บัญชีของฉัน

1.  ประเภทข้อมูลที่ทาง www.century21designcorner.com จัดเก็บรวบรวม

     เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความสะดวกในการใช้งานยิ่งขึ้น  เรามีความจำเป็นต้องรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ของคุณโดยอัตโนมัติอันได้แก่

     1.1  ข้อมูลที่ส่งให้กับเราผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสำหรับการเข้าใช้บริการอื่นๆ ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเว็บไซต์ เช่น ที่อยู่ IP, รหัสประจำตัวของอุปกรณ์, ประเภทอุปกรณ์, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์, ข้อมูลคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ, ข้อมูลเครือข่ายมือถือ, สถิติการเข้าดูหน้าเว็บไซต์, การเข้าชมไปยังและจากเว็บไซต์, Referral URL, ข้อมูลโฆษณา และข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บไซต์แบบมาตรฐาน ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อผ่านการใช้คุกกี้ (Cookies)

     1.2  ข้อมูลที่ทางเว็บไซต์ได้รับการติดต่อจากคุณ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ อันเกี่ยวกับการใช้บริการหรือการซื้อสินค้ากับทางเว็บไซต์

     1.3  ข้อมูลที่ทางเว็บไซต์ได้จากคุณ เมื่อคุณลงทะเบียนสมาชิก เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อผู้ใช้ อีเมล เบอร์โทรศัพท์มือถือ จดหมายข่าว รวมถึงการแจ้งเตือนอีเมล

     1.4  ข้อมูลอื่นนอกจากข้อ 1.1 – 1.3 ที่คุณสมัครใจส่งให้ทางเรา

2.  วิธีการที่เราใช้ข้อมูลของคุณ

     ข้อมูลส่วนตัวของคุณตาม ข้อ1 จะถูกนำไปใช้เท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

     2.1  เพื่อบริหาร จัดการ และดำเนินงานของเว็บไซต์

     2.2  เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณ รวมถึงการส่งอีเมลแจ้งเตือน และจดหมายข่าว

     2.3  เพื่อวัดและพัฒนาระดับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์

     2.4  เพื่อการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

3.  การแบ่งปันและการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัว

     เราจะไม่แบ่งปันหรือนำเสนอข้อมูลความเป็นส่วนตัวของคุณให้กับบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด เว้นเสียแต่ว่ามีเหตุจำเป็นอันเป็นไปตามตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

     3.1  แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามพันธะด้านกฎหมายภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ หรือตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้อง เช่น หมายค้น คำสั่งศาล หรือหมายศาล ข้อหา รวมถึงเหตุผลอื่นอันเราเห็นว่าจำเป็น

     3.2  แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของเราตามกฎหมาย รวมถึงกรณีการดำเนินการตั้งข้อหา

     3.3  แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบริษัทอื่นๆ ในเครือบริษัท ลิฟวิ่ง อินไซเดอร์ จำกัด, บริษัทสาขา และบริษัทคู่ค้า เพื่อดำเนินธุรกิจและปรับปรุงการให้บริการ

     3.4  แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่ ผู้ซื้อธุรกิจ หรือ ผู้รับโอนกิจการ ในกรณีที่เราเจรจาเพื่อขายธุรกิจของเราในอนาคต

4.  การถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวไปยังประเทศอื่น

     ในอนาคต www.century21designcorner.com อาจจะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบริษัทในเครือบริษัท ลิฟวิ่ง อินไซเดอร์ จำกัด , บริษัทสาขา และบริษัทคู่ค้า ที่อยู่ในต่างประเทศ โดยเราจะกระทำภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลดังกล่าวให้มากที่สุดเพื่อรักษาความไว้วางใจที่ได้รับจากคุณ

5.  การปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ

     www.century21designcorner.com มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงภัยใดๆ ที่อาจจะทําให้ข้อมูลนั้นสูญหายเข้าถึง ทําลายใช้ดัดแปลงแก้ไข หรือ เปิดเผยโดยมิชอบ

6.  การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

     เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อ โดยจะประกาศฉบับแก้ไขใหม่ไว้ในเว็บไซต์ของเรา นโยบายฉบับแก้ไขจะมีผลในวันที่มีผลบังคับใช้ตามที่ประกาศไว้ นอกจากนั้น ถ้านโยบายฉบับทบทวนรวมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราจะประกาศให้คุณทราบก่อนล่วงหน้า 30 วันด้วยการโพสต์รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในหน้า 'นโยบายความเป็นส่วนตัว' ในเว็บไซต์ของเรา หลังจากระยะเวลาติดประกาศ 30 วัน ให้ถือว่าคุณได้แสดงความยินยอมโดยชัดแจ้งต่อการแก้ไขทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

7.  สิทธิ์และความประสงค์ของคุณ

     www.century21designcorner.com เคารพสิทธิ์ของคุณเสมอ คุณอาจแจ้งความประสงค์โดยติดต่อกับทางเราได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นการขอให้เราจัดส่งสำเนาข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราเก็บรวบรวมไว้ หรือ ต้องการคัดค้านไม่ให้เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด รวมถึงสิทธิ์ที่จะแจ้งความประสงค์ให้เราแก้ไข ลบ ข้อมูลส่วนตัวของคุณหากไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบัน

8.  การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ (Link)

     เมื่อคุณใช้บริการเว็บไซต์ www.century21designcorner.com คุณจะพบว่ามีการแสดงโฆษณารวมถึงการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆที่น่าสนใจอันเป็นของบุคคลที่สาม หากคุณได้ทำการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น โปรดทราบว่าทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ และแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์เมื่อทำการเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้น ๆ

9.  ติดต่อเรา

     ขอขอบคุณสำหรับการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากคุณมีคำถามหรือคำร้องขอใด ๆอันเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ www.century21designcorner.com  กรุณาติดต่อ อีเมล admin@livinginsider.com  หรือ โทรศัพท์ +66 2 693 5561 ถึง 2

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์

      ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.century21designcorner.com ( “เว็บไซต์” ) ซึ่งพัฒนา จัดการและบริหารงานโดยบริษัท ลิฟวิ่ง อินไซเดอร์ จำกัด ("เรา", "พวกเรา" หรือ "ของเรา")
      ก่อนใช้บริการเว็บไซต์นี้ เราขอความร่วมมือจากคุณ กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์ด้านล่างประกอบกับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ให้ละเอียดถี่ถ้วนและให้ถือว่าการใช้งานเว็บไซต์นี้แสดงถึงการยอมรับข้อตกลงและการยินยอมในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆด้านล่าง

การใช้งานเว็บไซต์

      โปรดทราบว่าเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ลบ แก้ไข ข้อตกลงต่างๆ ภายในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ดังนั้นการเข้ามาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณทราบข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่ๆเสมอ
      ก่อนอื่นคุณได้ยอมรับว่าทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นของ บริษัท ลิฟวิ่ง อินไซเดอร์ จำกัด ข้อมูลและสื่อทั้งหมด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ซอฟแวร์ ข้อความ ข้อมูล กราฟิก ภาพ เสียง วิดีโอ เครื่องหมายทางการค้า โลโก้ ไอคอน รหัส HTML และรหัสอื่นๆ บนเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และไม่อนุญาตให้ทำการตีพิมพ์ แก้ไข คัดลอก ทำซ้ำ ทำสำเนาหรือเปลี่ยนแปลงในทางใดก็ตาม ภายนอกพื้นที่ของเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากของ บริษัท ลิฟวิ่ง อินไซเดอร์ จำกัด หากคุณละเมิดสิทธิ์เหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการเรียกร้องทางแพ่ง สำหรับค่าชดเชยเต็มจำนวนที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายหรือการสูญเสียที่ได้รับ การละเมิดเหล่านี้ยังอาจถือเป็นความผิดทางอาญาได้เช่นกัน
      อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราซึ่งมีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการโฆษณาข้อมูลข่าวสารคอนโด อสังหาริมทรัพย์ ประกาศขายคอนโด ขายบ้าน เช่าสำนักงาน อาคารพาณิชย์  เพื่อให้คุณใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัย คุณตกลงและยอมรับว่า ข้อมูลทุกชนิดที่คุณส่งให้เราถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่เป็นกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด คุณยินยอมให้เราใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และคุณจะใช้งานเว็บไซต์นี้ตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่กระทำการใด ๆเช่น กระทำการใด ที่จะเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และ/หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งบุคคลภายนอกและ/หรือ ของเรา , ไม่ส่งเนื้อหา รวมถึงการนำข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย กระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ หรือศีลธรรมอันดีของบ้านเมือง  เผยแพร่ผ่านบริการของเว็บไซต์ของเรา หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อบริษัท ลิฟวิ่ง อินไซเดอร์ จำกัด และ/หรือบุคคลภายนอก และในส่วนของข้อมูลในเว็บไซต์นั้น เราไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูลใดๆ ไม่ว่าแหล่งข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นข้อมูลที่สร้างมาจากสมาชิกของเว็บไซต์หรือมาจากทางเราเองก็ตาม ซึ่งรวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความผิดพลาดจากการให้บริการ บทความ รับส่งข้อมูล หรือการกระทำใดๆของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตอื่นๆด้วย
      หากปรากฎว่ามีการละเมิดเกิดขึ้น คุณยินยอมที่จะรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดอันเกิดจากการใช้งานของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ ในการลบ ระงับ ข้อความ รูปภาพ ใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และเราไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้ถูกควบคุมและตีความภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และในกรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ให้ศาลยุติธรรมของไทยที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาชี้ขาด